Όροι & Προϋποθέσεις

εδώ πρέπει να γράψουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις